Aluminyum Boya Aluminyum Boya

Rating: 0.0/0

Özəllikləri

Tətbiq edildiyi səthə mükəmməl bir yapışqanlıq göstərir və örtücülüyü yüksəkdir, asan sürülür. Tez quruyur və ultrabənövşəyi şüaları əks etdirir.

Tətbiq edildiyi sahələr

Qızdırıcı və buxar qazanları, soba və istilik verın digər sistemlərin boruları, körpülər, dirəklər, petrol çənlərinin üst hissələri, barmaqlıqlar kimi metal səthlərdə günənilir şəkildə istifadə edilir.

Tətbiq üsulları

Sobalumin çəkiləcəyi səth hər cür kir, yağ və pasdan tamamən təmizlənməlidir. Tətbiq edilməmişdən əvvəl qarıştırılmalı və bu sırada 5 dəqiqədə kiçik bir qarışdırma edilməlidir.Sobalumin istifadəyə hazır viskozitədədir. Sürülmə fırça və ya tapança ilə edilə bilinir.

Saxlanma şərtləri

  • S 2 Uşaqlardan tutun.
  • S 3/7/9 Qabı, qapalı şəkildə, sərin və havalandırılan bir yerdə mühafizə edin.
  • S16 Alışdırıcılardan uzaq tutun.

Təhlükəsizlik şərtləri

  • R10 Asanlıqla alovlana bilir. Parlaqlıq nöqtəsi + 30°C(R 20)
  • S 37/39 Use protective clothes, gloves, glass and mask when applying
  • R 20 Harmful by inhalation.
  • R 36 Irritates when splashed into eyes.
  • S 51 Use only in well ventilated areas.

Aluminyum Boya Alumin ...
Qızdırıcı və buxar qazanları, soba və istilik verın digər sistemlərin borul...

Aluminyum Boya Alumin ...
Qızdırıcı və buxar qazanları, soba və istilik verın digər sistemlərin borul...

Aluminyum Boya Alumin ...
Qızdırıcı və buxar qazanları, soba və istilik verın digər sistemlərin borul...

Poliuretan Ağ Mat Boya
İstifadə qaydaları Poliuretan son qata vurulan Ağ Mat Boya ilə müəyyən olu...